Het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene
11
mei
2017
omschrijving
programma : http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/consensusvergaderingen-juryrapport.aspx
Consensusvergaderingen zijn bedoeld om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Een consensusvergadering handelt over een concrete vraagstelling en wordt georganiseerd volgens een welbepaalde methodologie (zie website van het RIZIV: www.riziv.fgov.be). Onderwerp van deze consensusvergadering: Adequaat gebruik van de hormonale contraceptie.

steekwoorden : consensusvergadering astma COPD
accreditatie : ethiek en economie

organisatie
naam : RIZIV
doelpubliek
contact
email :
URL : http://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/consensusvergaderingen-juryrapport.aspx
locatie
gemeente : 1000 Brussel (BE)
locatie : KEIZERSLAAN 2 - (Auditorium Lippens (Koninklijke Bibliotheek))
 foutmelding